Counselling Code RITV

Computer Science & Engineering Toppers


S.No Student Name Batch Year-Semester Rank
1 Illuri Priyanka 2015-19 I-II 1
2 R Nikhil Krishna Chandu 2014-18 I-I 1
3 Bobbili Sai Sri 2013-17 I-I 1
4 Prashanth Kumar Jha 2012-16 I-I 1
5 Bhavishya B Varu 2015-19 I-II 2
6 N. Venkata Lakshmi Prasanthi 2014-18 I-I 2
7 M.Praveen Kumar 2013-17 I-I 2
8 Sharma Sandeep 2012-16 I-I 2
9 Geddam Prudhvi 2015-19 I-II 3
10 Raghupatruni Sonia 2014-18 I-I 3
11 D.Aditya 2013-17 I-I 3
12 Pola Srikanth 2012-16 I-I 3
S.No Student Name Batch Year-Semester Rank
1 Neelamsetti Kiran Kumari 2014-18 II-I 1
2 Bobbili Sai Sri 2013-17 II-I 1
3 Alla Padma 2012-16 II-I 1
4 Uddandarao Manasa 2014-18 II-I 2
5 M.Praveen Kumar 2013-17 II-I 2
6 Bora Nooka Raju 2012-16 II-I 2
7 Thapa Anusha 2014-18 II-II 3
8 D.Aditya 2013-17 II-I 3
9 Prashanth Kumar Jha 2012-16 II-I 3
S.No Student Name Batch Year-Semester Rank
1 D.Aditya 2013-17 III-I 1
2 Alla Padma 2012-16 III-I 1
3 Bobbili Sai Sri 2013-17 III-I 2
4 M.Venkata vijaya Aswini 2012-16 III-I 2
5 P.Tejaswani 2013-17 III-I 3
6 Palapala Yogesh 2012-16 III-I 3
S.No Student Name Batch Year-Semester Rank
1 Alla Padma 2012-16 IV-I 1
2 C.Shyam Sudhan 2012-16 IV-I 2
3 Pinninti Kumar 2012-16 IV-I 3
Copyright © Raghu Institute of Technology.