Counselling Code RITV

Civil Engineering Toppers


S.No Student Name Batch Year-Semester Rank
1 V.Dinakar 2017-21 I-II 2
2 A.Mohan Babu 2017-21 I-I 1
3 K.Naga sai kumar 2016-20 I-II 2
4 S.Kalyan 2016-20 I-I 1
5 G.Ashok 2016-20 I-I 2
6 K.Jacob 2016-20 I-I 3
7 S.Kalyan 2016-20 I-II 1
8 K.Navya Vani 2016-20 I-II 3
9 Uma Maheshawari 2015-19 I-II 3
10 U.Sai kumar 2015-19 I-II 2
11 N.Bhagyasri 2015-19 I-II 1
12 U.Sai kumar 2015-19 I-I 2
13 Kishan 2015-19 I-I 1
14 Uma Maheshawari 2015-19 I-I 1
15 D.B.S.Balaji 2014-18 I-I 1
16 J.Kusuma 2014-18 I-I 2
17 Sarath Patnaik 2014-18 I-II 1
18 R.Usha Lahari 2014-18 I-II 2
19 P.Vamsi 2014-18 I-II 3
20 A.Girish 2014-18 I-I 3
21 K.Amulya 2013-17 I-I 1
22 K.Bharat kumar 2013-17 I-I 3
23 P.Sharon 2013-17 I-I 2
24 D.Rupesh Babu 2013-17 I-I 3
S.No Student Name Batch Year-Semester Rank
1 S.Kalyan 2016-20 II-I 1
2 K.Navya Vani 2016-20 II-I 3
3 Meena Kumari 2015-19 II-II 1
4 Uma maheshwari 2015-19 II-II 2
5 K.V.Diwakar 2015-19 II-II 3
6 K.V.Diwakar 2015-19 II-I 2
7 S.Bhaskar 2015-19 II-I 3
8 N.Bhagya Shree 2015-19 II-I 1
9 G.Kiran 2014-18 II-II 2
10 V.Anand 2014-18 II-II 3
11 Ch.Sai Kiran 2014-18 II-I 1
12 N.Dileep 2014-18 II-I 3
13 A.Anuradha 2014-18 II-I 2
14 R.Teja 2014-18 II-I 2
15 K.Ramesh 2013-17 II-I 1
16 Venkata Sonia 2013-17 II-II 2
17 P.Sharon 2013-17 II-I 2
18 D.Venkata Satish 2013-17 II-II 3
S.No Student Name Batch Year-Semester Rank
1 S.Bhaskar 2015-19 III-I 3
2 K.Diwakar 2015-19 III-I 2
3 N.Bhagya Shree 2015-19 III-I 1
4 R.Teja 2014-18 III-I 3
5 V.Anand 2014-18 III-II 3
6 Ch.Sai kiran 2014-18 III-I 1
7 Dharani 2014-18 III-I 2
8 A.Anuradha 2014-18 III-II 1
9 J.Kusuma 2014-18 III-II 2
10 K.Ramesh 2013-17 III-I 2
11 P.Sharon 2013-17 III-II 3
12 K.Ramesh 2013-17 III-II 3
13 M.Venkata Sonia 2013-17 III-II 1
14 M.Venkata Sonia 2013-17 III-I 3
S.No Student Name Batch Year-Semester Rank
1 PAVAN KUMAR 2014-18 IV-I 3
2 J.KUSUMA 2014-18 IV-I 2
3 MURAPALA VENKATASONIA 2013-17 IV-I 3
4 KARUBHUKTA RAMESH 2013-17 IV-I 1
5 P.SHARON 2013-17 IV-I 2
6 P.SHARON 2013-17 IV-II 1
7 MURAPALA VENKATASONIA 2013-17 IV-II 3
8 METTA ADITHYA 2012-16 IV-I 1
9 PYLA GOPALA KRISHNA 2012-16 IV-II 3
10 MADDI BINDU 2012-16 IV-I 2
Copyright © Raghu Institute of Technology.